Chia sẻ

Thống kê

THÔNG TIN CẦN BIẾT

TRUNG TÂM GIA SƯ TẠI BÌNH DƯƠNG

danh-sach-trung-tam-gia-su-tai-tphcm

DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM GIA SƯ TẠI BÌNH DƯƠNG NĂM 2013


TT

GIA SƯ

WEBSITE

MỨC PHÍ

GHI CHÚ

1

Gia sư Bách Khoa Sài Gòn

Chi nhánh: Bình Dương

www.giasubachkhoasaigon.com

www.giasubachkhoasaigon.net

30%

 Cơ sở 3

2

Gia sư Bình Dương

www.giasubinhduong.vn

40%

 

3

Gia sư tại nhà

 www.giasubinhduong.com

40%

 

4

Gia sư Đại học

www.giasubinhduong.org

30%

 

5

Gia sư Giỏi

www.giasubinhduong.com.vn

 

 

6

Gia sư Tiên Phong

www.giasutienphong.com

30%

 

7

Gia sư Tâm Tài Đức

www.daykemtainha.com

30%

 

8

Gia sư phú Thọ

www.giasuphutho.com

35%

 

9

Gia sư Đồng Khởi

www.daykem.com.vn

 

 

10

Gia sư Bảng Vàng

www.giasudhsp.com

40%

 

11

Gia sư Tài Năng Việt

www.giasutainangviet.com

40%

 

12

Gia sư Lê Minh Vina

www.daykemtainha.com

 

 

13

Gia sư Khai Minh

www.daykem.vn

35%

 

14

Gia sư Thành Danh

www.giasuhcm.com

 

 

15

Gia sư Ngày Mai

www.giasungaymai.vn

 

 

16

Gia sư Thành Nghĩa

www.giasuhcm.net

 

 

17

Gia sư Yến Điêp

www.giasunhanvan.com

40%

 

18

Dịch vụ gia sư

www.dichvugiasu.com

 

 

19

Gia sư Đức Trí

www.giasuductri.com

 

 

20

Gia sư Trí Đức

www.giasutriduc.com

 

 

21

Gia sư Kiến Minh

www.giasukienminh.com

 

 

22

Gia sư Uy Tín

www.trungtamgiasuuytin.com

 

 

23

Gia sư Bách Khoa

www.giasubachkhoa.com.vn

 

 

24

Gia sư Duy Tân

www.daykemduytan.com

 

 

25

Gia sư Sư Phạm

www.giasusp.com

 

 

26

Gia sư Nhất Tâm

www.giasunhattam.com

30%

 

27

Gia sư Tiến Đạt

www.giasutiendat.com

 

 

28

Gia sư Đất Việt

www.giasudatviet.com

35%

 

29

Gia sư Đức Việt

www.giasuducviet.com

 

 

30

Gia sư Thế Hệ

www.giasuthehe.com

 

 

31

Gia sư Học Mãi

www.giasuhocmai.com

30%

 

32

Gia sư Nhân Trí   

www.giasunhantri.com

35%

 

danh-sach-trung-tam-gia-su-tai-tphcm

Hỗ trợ trực tuyến

Giáo Viên - Thanh Toán

Hoạt Động Tiêu Biểu